top of page

Како да изградите портфолио на имот од повеќе милиони долари од само 50.000 долари

Property Investing Made Easy For Beginners
Во овој бесплатен водич, ќе научите како да инвестирате стратешки и успешно. Купив 100+ имоти за моите клиенти во текот на годините во вредност од повеќе од 70 милиони долари и сакам да го споделам моето знаење и совети со вас - Томе Авеловски.
Ви благодариме за поднесувањето!
Проверете ја вашата е-пошта за вашата бесплатна е-книга.

Обезбедете позитивни готовински текови и својства со висок раст, истовремено ублажувајќи ги ризиците. Со нашиот строг избор на позитивно насочени инвестициски имоти, можете да заработувате од првиот ден!

Без трикови. Нема предвидувања. Без погодување. Продолжете да лизгате за да читате реални студии на случај.

Investment properties

Како е ова возможно?

Нашите најнови успешни приказни

Positively geared investment property

Цена за купување: 199.000 долари

Трошоци од џеб: 49.310 долари*

Бруто принос на изнајмување: 7,7% 

Раст: 30% за 12 месеци

Годишен паричен тек: 13.905 УСД

*Врз основа на депозит од 20%.

Positively geared investment property

Цена за купување: 387.000 долари

Трошоци од џеб: 90.318 долари*

Бруто принос на изнајмување: 6,0% 

Раст: 18% за 6 месеци

Годишен паричен тек: 8.440 долари

*Врз основа на депозит од 20%.

Како да изградите портфолио на имот од повеќе милиони долари од само 50.000 долари

Во овој бесплатен водич, ќе научите како да инвестирате стратешки и успешно. Купив 100+ имоти за моите клиенти во текот на годините вредни повеќе од 70 милиони долари и сакам да го споделам моето знаење и совети со вас - Томе Авеловски.

Ви благодариме за поднесувањето!
Ве молиме проверете ја вашата е-пошта за вашиот бесплатен водич.
Contact Form
bottom of page